Intersnack Group GmbH & Co. KG - Group Compliance

Nie bądź obojętny!

Zgodność i uczciwość są bardzo istotne w Grupie Intersnack. Jako Zarząd Grupy zobowiązaliśmy się do zapewnienia, że wiodące praktyki dobrego ładu korporacyjnego będą przestrzegane w całej Grupie Intersnack.

Jeżeli Ty, jako pracownik, klient albo dostawca firmy z Grupy Intersnack, masz informacje o naruszeniu prawa, polityki firmy lub zasad biznesowych, prosimy, abyś nie był obojętny. Dzięki temu pomożesz nam wykrywać i śledzić nieprawidłowe postępowanie lub naruszenia na wczesnym etapie.

Jeżeli sytuacja tego wymaga, system zgłoszeniowy Intersnack można również wykorzystać do anonimowego wysłania zgłoszenia. Jednocześnie zbadanie podejrzenia będzie znacznie prostsze, jeśli będzie możliwość kontaktu z osobą wysyłającą zgłoszenie. W tym celu prosimy o stworzenie własnej bezpiecznej skrzynki pocztowej. Jest to możliwe po wysłaniu zgłoszenia. Umożliwi to nam Działowi Zgodności (Compliance) Grupy nawiązanie dialogu.

Niezależnie od tego, czy skontaktujesz się z nami anonimowo, czy podasz nam swoją tożsamość, każde zgłoszenie będzie przetwarzane natychmiast i traktowane poufnie. Nie tolerujemy jakichkolwiek form odwetu w stosunku do osób, które w dobrej wierze ujawniają rzeczywiste czy podejrzewane naruszenia. Z drugiej strony nie akceptujemy umyślnie niedokładnych, obraźliwych ani pomawiających zgłoszeń.

Dziękujemy za okazane wsparcie.

Zarząd
Intersnack Group GmbH & Co. KG

Czym jest system zgłoszeniowy Intersnack?
Dlaczego należy wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia są użyteczne?
Dowiedziałem/-am się o potencjalnym naruszeniu zgodności z zasadami/przepisami. Czy mam obowiązek zgłosić je przez system zgłoszeniowy Intersnack?
Czy lepiej jest dołączyć moje nazwisko, czy wysłać zgłoszenie w systemie zgłoszeniowym anonimowo?
Czy system zgłoszeniowy Intersnack jest bezpieczny?
Jak wygląda proces wysyłania zgłoszenia? Jak stworzyć skrzynkę pocztową?
Jak otrzymać wiadomość od referenta i jednocześnie zachować anonimowość?
Co dzieje się po wysłaniu zgłoszenia?