DACHSER SE

Jste na zabezpečené externí platformě. Hlášení nelze vysledovat zpět k jejich zdroji.

supportDACHSER

Naše motto „Bezúhonnost v logistice“ popisuje téma dodržování předpisů jako požadavek na nás a naše obchodní partnery. Jsme přesvědčeni, že udržitelně řízená firma připravená na budoucnost je do značné míry závislá na tom, zda se všechny osoby zapojené do procesu chovají bezúhonně. Poctivým, spolehlivým a důvěryhodným jednáním vytváříme základ pro dlouhodobé a úspěšné obchodní vztahy.

Stephan Maruschke, CCO
„Dodržování předpisů ve firmě DACHSER nevyžaduje slepou poslušnost, ale spíše uvážlivé jednání v souladu s hluboce zakořeněnými firemními hodnotami, kterými jsme se vždy řídili. Buďte odvážní. Pomozte nám svým přispěním zachovat bezúhonnost nás všech.“

Jako firma jsme povoláni k tomu, abychom v rámci své sféry vlivu zabránili jakékoli formě trestného chování. Případná porušení je třeba včas identifikovat a vyšetřit s potřebnou citlivostí. Vyzýváme naše zaměstnance, obchodní partnery i veřejnost, aby s námi otevřeně diskutovali o všech svých obavách z kritických činností nebo závažných pochybení souvisejících s naší firmou. Informace nám mohou pomoci včas řešit závažná porušení. Děje se tak nejen kvůli ochraně dotčených osob, ale také kvůli ochraně naší firmy a našich obchodních partnerů.

Z tohoto důvodu zde můžete případná porušení uvést buď anonymně, nebo s uvedením jména. Se všemi obdrženými hlášeními budeme nakládat důvěrně. Rovněž netolerujeme odvetná opatření vůči oznamovatelům, kteří nám v dobré víře a zodpovědně oznámili možné porušení pravidel. Při přezkumu hlášení věnujeme také pozornost oprávněným zájmům dotyčné osoby či osob.

Velice vám děkujeme za vaše přispění!

Proč bych měl(a) přispět?
Jaký typ přispění pomáhá naší firmě?
Jaký je postup pro podávání hlášení? Jak si mohu zřídit poštovní schránku?
Jak získám zpětné hlášení a zároveň zachovám anonymitu?