DACHSER SE

Du er på en sikker, ekstern platform. Rapporter kan ikke spores tilbage til dig.

supportDACHSER

Vores motto „Integrity in Logistics” beskriver temaet compliance som et krav til os selv og vores forretningspartnere. Vi er af den overbevisning, at et bæredygtigt ledet og levedygtigt firma i væsentlig grad grundlægges på en uangribelig adfærd hos de personer, der deltager i processen. Med en ærlig, pålidelig og tillidsvækkende adfærd skaber vi grundlaget for langvarige og succesrige forretningsforbindelser.

Stephan Maruschke, CCO
„Compliance i DACHSER kræver ikke blind lydighed, men snarere velovervejede handlinger i overensstemmelse med virksomhedens værdier, som sidder dybt, og som vi altid har fulgt. Vær modig. Hjælp os med at bevare vores integritet med dit bidrag.”

Som firma bestræber vi os på at forhindre enhver form for kriminel opførsel inden for vores indflydelsessfære. Eventuelle overtrædelser skal opdages tidligt og undersøges med en nødvendig sensitivitet. Vi opfordrer vores medarbejdere, vores forretningspartnere og offentligheden til åbent at gå i dialog med os om de bekymringer, de måtte have, om kritiske handlinger eller alvorlig pligtforsømmelse relateret til vores firma. Oplysningerne kan hjælpe os til at adressere alvorlige overtrædelser på et tidligt tidspunkt. Det sker ikke kun for at beskytte de personer, der er indblandet, men også for at beskytte vores firma og vores forretningspartnere.

Af den grund kan mulige overtrædelser indberettes her, enten anonymt eller med opgivet navn. Vi behandler alle indkomne rapporter fortroligt. Vi tolererer ingen repressalier over for whistleblowere, som i god tro og ansvarligt rapporterer potentielle brud på compliance til os. Når vi undersøger en rapport, tager vi også hensyn til de legitime interesser hos den/de person/er, der er indblandet.

Mange tak for din hjælp!

Hvorfor skal jeg indsende et bidrag?
Hvilken type af bidrag hjælper firmaet?
Hvad er forløbet for indgivelsen af en rapport? Hvordan opretter jeg en postkasse?
Hvordan kan jeg få tilbagemeldinger og være anonym på samme tid?