DACHSER SE

U bent op een beveiligd, extern platform. De oorsprong van de rapporten kan niet nagetrokken worden.

supportDACHSER

Ons motto “Integriteit in de logistiek” beschrijft het thema naleving als een eis aan onszelf en aan onze zakenpartners. Wij zijn van mening dat een duurzaam bestuurde en toekomstbestendige onderneming in hoge mate afhankelijk is van het integer gedrag van alle bij het proces betrokken personen. Met eerlijk, betrouwbaar en vertrouwenwekkend gedrag leggen wij de basis voor langdurige en succesvolle zakenrelaties.

Stephan Maruschke, CCO
“Naleving bij DACHSER vereist geen blinde gehoorzaamheid, maar weloverwogen actie in overeenstemming met de diepgewortelde bedrijfswaarden die we altijd hebben gevolgd. Wees moedig. Help ons de integriteit van ons allen te bewaren met uw bijdrage.”

Als onderneming hebben wij de plicht elke vorm van crimineel gedrag binnen onze invloedssfeer te voorkomen. Mogelijke inbreuken moeten in een vroeg stadium worden vastgesteld en met de nodige gevoeligheid worden onderzocht. Wij moedigen onze werknemers, onze zakenpartners en het publiek aan om hun eventuele bezorgdheid over kritische activiteiten of ernstige wanpraktijken in verband met ons bedrijf openlijk met ons te bespreken. Informatie kan ons helpen om ernstige overtredingen in een vroeg stadium aan te pakken. Dit gebeurt niet alleen om de betrokken personen te beschermen, maar ook om ons bedrijf en onze zakenpartners te beschermen.

Daarom kunnen eventuele overtredingen hier worden aangegeven, hetzij anoniem, hetzij met opgaaf van naam. We behandelen alle inkomende rapporten vertrouwelijk. Wij tolereren ook geen represailles tegen klokkenluiders die ons te goeder trouw en op verantwoorde wijze mogelijke schendingen van de nalevingsregels melden. Wanneer wij een rapport onderzoeken, besteden wij ook aandacht aan de rechtmatige belangen van de betrokkene(n).

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Waarom zou ik een bijdrage leveren?
Welk type bijdrage helpt ons bedrijf?
Wat is het proces om een rapport te versturen? Hoe maak ik een postbus aan?
Hoe kan ik feedback krijgen, maar tegelijkertijd anoniem blijven?