DACHSER SE

Bạn đang trong một nền tảng bảo mật, bên ngoài. Thông báo không thể được truy nguyên về nguồn gốc.

supportDACHSER

Phương châm của chúng tôi "Liêm chính trong Logistics" mô tả chủ đề tuân thủ như một yêu cầu đối với chính mình và các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng một doanh nghiệp được quản lý bền vững và sẵn sàng cho tương lai chủ yếu dựa vào tất cả những người tham gia vào quá trình cư xử với sự liêm chính. Với hành vi trung thực, đáng tin cậy và xác thực, chúng tôi tạo lập cơ sở cho các mối quan hệ kinh doanh dài hạn và thành công.

Stephan Maruschke, CCO
"Tuân thủ tại DACHSER không có nghĩa là phục tùng mù quáng, mà là hành động có cân nhắc, phù hợp với các giá trị sâu sắc của doanh nghiệp mà chúng tôi luôn tuân theo. Hãy dũng cảm. Hãy giúp duy trì sự liêm chính của tất cả chúng ta nhờ đóng góp của bạn."

Với tư cách là một doanh nghiệp, chúng tôi phải ngăn ngừa bất kỳ hành vi phạm tội nào trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Những vi phạm có thể xảy ra cần được xác minh sớm và điều tra với tính chất nhạy cảm cần thiết. Chúng tôi khuyến khích nhân viên, các đối tác kinh doanh và công chúng thảo luận công khai với chúng tôi về bất kỳ mối quan ngại nào mà họ có thể có về các hoạt động có vi phạm hoặc hành vi sai phạm nghiêm trọng liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi. Thông tin có thể giúp chúng tôi xử lý sớm các vi phạm nghiêm trọng. Điều này được thực hiện không chỉ để bảo vệ các cá nhân có liên quan mà còn bảo vệ doanh nghiệp và các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Vì lý do này, các vi phạm tiềm ẩn có thể được nêu ra tại đây, theo cách nặc danh hoặc kèm họ tên. Chúng tôi xử lý tất cả các thông báo đến một cách bảo mật. Chúng tôi cũng không dung thứ cho việc trả đũa chống lại những người tố cáo đã thông báo vi phạm tuân thủ tiềm tàng trên tinh thần thiện chí và có trách nhiệm. Khi chúng tôi điều tra một thông báo, chúng tôi cũng chú ý đến những lợi ích hợp pháp của (những) người có liên quan.

Cảm ơn sự đóng góp của bạn rất nhiều!

Tại sao tôi nên đóng góp?
Hình thức đóng góp nào giúp hỗ trợ doanh nghiệp của chúng ta?
Quy trình gửi thông báo là gì? Làm sao để tôi có thể kiến tạo một hòm thư?
Làm thế nào để tôi nhận được ý kiến phản hồi và đồng thời duy trì việc nặc danh?