DACHSER SE

U bevindt zich op een beveiligd, extern platform. Meldingen kunnen niet worden herleid naar hun oorsprong.

supportDACHSER

Ons motto “Integriteit in logistiek” beschrijft het onderwerp compliance als een eis aan onszelf en aan onze zakenpartners. Wij zijn van mening dat een duurzaam bestuurde en toekomstbestendige onderneming in hoge mate afhankelijk is van integer gedrag van alle personen die bij het proces betrokken zijn. Met eerlijk, betrouwbaar en vertrouwenwekkend gedrag leggen wij de basis voor langdurige en succesvolle zakenrelaties.

Stephan Maruschke, CCO
"Naleving bij DACHSER vereist geen blinde gehoorzaamheid, maar weloverwogen handelen in overeenstemming met de diepgewortelde bedrijfswaarden die we altijd hebben gevolgd. Wees moedig. Help ons de integriteit van ons allen te bewaren met uw bijdrage."

Als bedrijf hebben wij de plicht elke vorm van crimineel gedrag binnen onze invloedssfeer te voorkomen. Mogelijke inbreuken moeten in een vroeg stadium worden vastgesteld en met de nodige gevoeligheid worden onderzocht. Wij moedigen onze werknemers, onze zakenpartners en het publiek aan om hun eventuele bezorgdheid over kritische activiteiten of ernstige wanpraktijken in verband met ons bedrijf openlijk met ons te bespreken. Informatie kan ons helpen om ernstige overtredingen in een vroeg stadium aan te pakken. Hierdoor worden niet alleen de betrokken personen beschermd, maar ook ons bedrijf en onze zakenpartners.

Om deze reden kunnen mogelijke overtredingen hier worden aangegeven, hetzij anoniem, hetzij met naam. Wij behandelen alle binnenkomende meldingen vertrouwelijk. We tolereren ook geen represailles tegen klokkenluiders die te goeder trouw en op verantwoorde wijze mogelijke schendingen van de naleving aan ons melden. Wanneer we een melding onderzoeken, besteden we ook aandacht aan de legitieme belangen van de betreffende persoon (personen).

Dank u voor uw bijdrage!

Waarom moet ik een bijdrage leveren?
Wat voorbijdragen helpen ons bedrijf?
Hoe gaat het indienen van een rapport in zijn werk? Hoe maak ik een postbus aan?
Hoe ontvang ik feedback en blijf ik tegelijkertijd anoniem?