DACHSER SE

คุณกำลังอยู่บนแพลตฟอร์มภายนอกที่ปลอดภัย จะไม่สามารถสอบกลับแหล่งที่มาของการแจ้งข้อความได้

supportDACHSER

คำขวัญของเรา "Integrity in Logistics" (ความซื่อสัตย์มั่นคงในด้านโลจิสติกส์) อธิบายหัวข้อการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการจากตนเองและจากคู่ค้าทางธุรกิจ เราเชื่อว่าบริษัทที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและพร้อมรับมือกับอนาคตนั้น ส่วนใหญ่แล้วต้องอาศัยพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์มั่นคงของทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ การที่เราดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้และน่าเชื่อถือ เป็นการสร้างพื้นฐานสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาว

Stephan Maruschke, CCO
"การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ DACHSER ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำตามอย่างไร้เหตุผล แต่ถือว่าเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรที่ฝังรากลึก ซึ่งเราได้ปฏิบัติตามเสมอมา จงกล้า ช่วยเรารักษาความซื่อสัตย์มั่นคงของพวกเราทุกคนไว้ด้วยการมีส่วนร่วม"

ในฐานะบริษัท เรามีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันพฤติกรรมอาชญากรรมทุกรูปแบบภายในขอบเขตที่เรามีอิทธิพล การฝ่าฝืนที่อาจเกิดขึ้นควรถูกระบุตั้งแต่เนิ่น ๆ และควรได้รับการตรวจสอบด้วยความละเอียดอ่อนที่จำเป็น เราสนับสนุนให้พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลทั่วไป สนทนากับเราอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับข้อกังวลใด ๆ ที่อาจมีเกี่ยวกับกิจกรรมที่คับขันหรือการกระทำผิดร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเรา ข้อมูลสามารถช่วยให้เราดำเนินการกับการฝ่าฝืนที่ร้ายแรงได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ การทำเช่นนี้ไม่เพียงเป็นการปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำเพื่อปกป้องบริษัทและคู่ค้าทางธุรกิจของเราอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถระบุการฝ่าฝืนที่อาจเกิดขึ้นได้ที่นี่ ไม่ว่าจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม เราจะดูแลการแจ้งข้อความที่เข้ามาทั้งหมดอย่างเป็นความลับ เราไม่ยอมรับการแก้แค้นผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ที่ส่งการแจ้งข้อความเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นให้เราทราบโดยสุจริตและมีความรับผิดชอบ เมื่อเราสอบสวนการแจ้งข้อความ เราจะใส่ใจกับผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นกัน

ขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่คุณมีส่วนร่วม!

เพราะเหตุใดฉันจึงควรมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมประเภทใดที่ช่วยบริษัทของเราได้
การส่งการแจ้งข้อความมีกระบวนการอย่างไร ฉันจะจัดทำตู้ไปรษณีย์ได้อย่างไร
ฉันจะได้รับการแจ้งตอบกลับและยังคงความเป็นนิรนามไปพร้อมกันได้อย่างไร