DACHSER SE

Du befinner deg på en sikret ekstern plattform. Meldinger kan ikke spores tilbake til deres opprinnelse.

supportDACHSER

Vårt «Integrity in Logistics» beskriver emnet adferdskodeks som et krav vi stiller til oss selv og til våre forretningspartnere. Vi mener at et bærekraftig styrt og fremtidssikkert firma i stor grad er avhengig av at alle personer som er involvert i prosessen oppfører seg med integritet. Med en ærlig, pålitelig og troverdig oppførsel skaper vi grunnlaget for langsiktig og suksessrike forretningsforbindelser.

Stephan Maruschke, CCO
«Hos DACHSER krever ikke adferdskodeks blind lydighet, men heller en overveid handling på linje med vårt konserns rotfestede verdier, som vi alltid har fulgt. Vær modige. Hjelp oss til å opprettholde vår alles integritet med ditt bidrag.»

Som et firma er vi oppfordret til å forhindre enhver form for kriminell handling innen vår innflytelsesfære. Mulige overtredelser skal identifiseres allerede på et tidlig tidspunkt og etterforskes med nødvendig sensitivitet. Ve oppmuntrer våre ansatte, våre forretningspartnere og offentligheten til åpent å diskutere med oss alle bekymringer de måtte ha når det gjelder kritiske aktiviteter eller alvorlige misligheter i relasjon til vårt firma. Informasjon kan hjelpe oss til å ta oss av alvorlige brudd på et tidlig tidspunkt. Dette gjøres ikke bare for å beskytte personene dette gjelder, men også for å beskytte vårt firma og våre forretningspartnere.

Av denne grunn kan mulige brudd tilkjennegis her, enten anonymt eller med navn. Vi behandler alle mottatte meldinger fortrolig. Vi tolererer heller ikke represalier mot varslere som melder om potensielle brudd på vår adferdskodeks i god tro og med ansvarlighet. Når vi undersøker en melding, så vier vi også den legitime interessen de(n) berørte personen(e) har.

Mange takk for ditt bidrag!

Hvorfor bør jeg yte et bidrag?
Hvilken type bidrag hjelper vårt firma?
Hvordan er prosessen for å sende inn en melding? Hvordan oppretter jeg en postkasse?
Hvordan kan jeg motta tilbakemelding og likevel forbli anonym?