DACHSER SE

Znajdujesz się na zabezpieczonej, zewnętrznej platformie. Prześledzenie wsteczne zgłoszenia nie jest możliwe.

supportDACHSER

Nasze motto „Integralność w logistyce” opisuje temat compliance jako wymaganie wobec nas samych i naszych partnerów biznesowych. Wierzymy, że przyszłościowe przedsiębiorstwo zarządzane w sposób zrównoważony zależy w dużej mierze od uczciwości wszystkich osób zaangażowanych w ten proces. Dzięki uczciwemu, rzetelnemu i godnemu zaufania postępowaniu, tworzymy podstawy dla długotrwałych i udanych relacji biznesowych.

Stephan Maruschke, CCO
„Compliance w firmie DACHSER nie wymaga ślepego posłuszeństwa, ale raczej przemyślanego działania zgodnego z głęboko zakorzenionymi wartościami korporacyjnymi, którymi zawsze się kierowaliśmy. Bądź odważny. Pomóż nam swoim zaangażowaniem zadbać o uczciwość wśród nas wszystkich.”

Jako przedsiębiorstwo jesteśmy zobowiązani do zapobiegania wszelkim formom zachowań przestępczych występujących w naszej strefie wpływów. Ewentualne naruszenia powinny być wykrywane na wczesnym etapie i badane z należytą wrażliwością. Zachęcamy naszych pracowników, naszych partnerów biznesowych i opinię publiczną do otwartego omawiania z nami wszelkich obaw dotyczących krytycznych działań lub poważnych nadużyć związanych z naszą firmą. Informacje te mogą nam pomóc w odpowiednio wczesnym zajęciu się poważnymi naruszeniami. Ma to na celu nie tylko ochronę osób, których one dotyczą, ale także ochronę naszej firmy i naszych partnerów biznesowych.

Z tego powodu ewentualne naruszenia można tu wskazywać anonimowo lub imiennie. Wszystkie wpływające zgłoszenia traktujemy poufnie. Nie tolerujemy również represji wobec sygnalistów, którzy w dobrej wierze i w sposób odpowiedzialny zgłaszają nam potencjalne naruszenia zgodności. Podczas analizy zgłoszenia zwracamy uwagę także na uzasadniony interes danej osoby (osób).

Serdecznie dziękujemy za współdziałanie!

Dlaczego należy współdziałać?
Jaki rodzaj współdziałania pomaga naszej firmie?
Jak wygląda proces wysyłania zgłoszenia? Jak założyć skrzynkę pocztową?
Jak otrzymać wiadomość od referenta i jednocześnie zachować anonimowość?