DACHSER SE

Du befinner dig på en säker extern plattform. Anmälningar kan inte spåras till källan.

supportDACHSER

Vårt motto ”Integrity in Logistics” visar att regelefterlevnad är ett absolut måste för oss själva och våra affärspartners. Vi tror att företag som drivs på ett hållbart sätt som även är säkert i framtiden i hög grad är beroende av att alla som deltar i processerna följer alla regler. När vi är ärliga, pålitliga och inger förtroende skapar vi en grunden för långvariga och lyckade affärsrelationer.

Stephan Maruschke, CCO
”För DACHSER innebär regelefterlevnad ingen kadaverdisciplin, utan snarare att handla i linje med de djupt rotade värderingar som företaget alltid efterlever.” Var modig. Hjälp oss att bevara vår gemensamma heder genom att dra ditt strå till stacken.”

Vårt företag är skyldigt att förhindra alla typer av brottslighet inom vår egen intressesfär. Eventuella brott måste upptäckas på ett tidigt stadium och utredas med nödvändig omsorg. Vi uppmanar våra anställda, affärspartners och allmänheten att öppet diskutera alla eventuella handlingar som leder till kritiska situationer eller allvarliga försummelser som kan härledas till vårt företag. Informationen kan hjälpa oss att hantera allvarliga brott på ett tidigt stadium. Det är inte bara för att skydda alla inblandade personer, utan även för att skydda företaget och våra affärspartners.

Här kan man därför tipsa om eventuella brott och överträdelser, anonymt eller i sitt namn. Vi behandlar alla anmälningar som kommer in konfidentiellt. Vi tolererar inte heller några repressalier mot personer som anmäler eventuella brott mot regelefterlevnaden på ett ansvarsfullt sätt och i god tro. När vi utreder en anmälan tar vi även hänsyn till de inblandade personernas rättmätiga intressen.

Tusen tack för hjälpen!

Varför ska jag hjälpa till?
Vad kan du göra för att hjälpa vårt företag?
Hur går det till att skicka en anmälan? Hur skapar jag en brevlåda?
Hur kan jag få svarsmeddelanden och ändå förbli anonym?