Saint-Gobain

Speak up!

V Saint-Gobain jsme se vždy snažili budovat a udržovat otevřenou a příjemnou kulturu. Věříme, že takto můžeme získat důvěru našich zaměstnanců a všech našich zúčastněných stran. Z tohoto důvodu chceme, aby všichni měli bezpečný a spolehlivý kanál, který nás informuje o jakémkoli porušení zákona nebo našich Zásad chování a jednání.

Tento systém nahlašování je k dispozici všem našim zaměstnancům i třetím stranám. Upozornění lze prostřednictvím této platformy podávat anonymně, vždy však doporučujeme, abyste sdíleli svou totožnost a vedli s námi dialog. Buďte si jistí, že se všemi údaji a informacemi, které s námi sdílíte, bude nakládáno s maximální nezávislostí a v přísném utajení.

Benoit Bazin
„Jelikož žijeme ve složitějším a riskantnějším světě, jsme hluboce odhodláni žít podle svých hodnot. Když promluvíte, pomůžete nám budovat kulturu důvěry a dosáhnout našeho cíle: být těmi nejlepšími pro naše zaměstnance a všechny naše zúčastněné strany.“

Spoléháme na to, že promluvíte a pomůžete nám prosazovat naše hodnoty.

Děkujeme předem za váš příspěvek!

Kdo upozornění přijímá a nakládá s nimi? Jaký je postup vyšetřování upozornění?
Jaký je postup pro podávání upozornění?
Mohu upozornění odeslat anonymně?
Jak získám přístup k poštovní schránce?
Jak obdržím zpětné upozornění ke svému upozornění?