Saint-Gobain

Speak up!

Saint-Gobain har alltid strävat för att uppnå och bibehålla en öppen och engagerad företagskultur. Vi tror att det är så vi får våra anställdas och aktieägares förtroende. Därför vill vi att alla ska ha tillgång till en säker och pålitlig kanal för att göra oss uppmärksamma på eventuella brott mot lagar och vår uppförandekod.

Systemet är öppet för alla anställda och för tredje part. Anmälningar kan göras anonymt via den här plattformen, men vi föredrar att man uppger sitt namn och för en dialog med oss. Du kan vara säker på att alla data och all information du skickar till oss behandlas helt oberoende och strikt konfidentiellt.

Benoit Bazin
”Vi lever i en allt mer komplex och riskfylld värld och är mycket måna om att leva upp till våra värderingar. När du öppet talar om vad du vet bidrar du också till att etablera en tillitsfull kultur och nå fram till våra mål; vi ska göra vårt allra bästa för alla anställda och aktieägare.”

Vi räknar med dig som talar öppet och hjälper oss att leva som vi lär.

Tack på förhand för hjälpen!

Vem tar emot och behandlar anmälningarna? Hur går det till att behandla en anmälan?
Hur går det till att skicka en anmälan?
Kan jag skicka en anmälan anonymt?
Hur kommer jag in på min brevlåda?
Hur tar jag emot svarsmeddelanden?