Saint-Gobain

โปรดพูด!

ที่ Saint-Gobain เราพยายามเสมอที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมแบบเปิดที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม เราเชื่อว่าวิธีนี้จะทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากพนักงานและผู้ถือหุ้นทุกคนของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องการให้ทุกคนมีช่องทางที่ปลอดภัยและที่เชื่อถือได้ ในการแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายหรือหลักจริยธรรมและการดำเนินการของเรา

พนักงานของเราทุกคนและบุคคลที่สามจะสามารถใช้ระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของเราได้ สามารถส่งการแจ้งเบาะแสผ่านทางแพลตฟอร์มนี้ได้โดยไม่ระบุชื่อ แม้ว่าเราสนับสนุนให้คุณระบุตัวตนของคุณและร่วมการสนทนากับเราเสมอก็ตาม คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่แบ่งปันกับเราจะได้รับการดำเนินการอย่างเป็นอิสระที่สุด และเป็นความลับที่สุด

Pierre-André de Chalendar
"เพราะเราอยู่ในโลกที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยง เราจึงยึดมั่นอย่างแรงกล้าที่จะดำเนินการตามคุณค่าของเรา เมื่อคุณพูดออกมา คุณจะช่วยให้เราสร้างวัฒนธรรมแห่งความเชื่อมั่นและช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย ซึ่งก็คือการดำเนินธุรกิจให้ดีที่สุดเพื่อพนักงานของเราและผู้ถือหุ้นทุกคนของเรา”

เราไว้วางใจว่าคุณจะพูดขึ้นมาและช่วยสนับสนุนคุณค่าของเรา

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ!

ใครบ้างที่สามารถส่งรายงานความผิดปกติ รายงานความผิดปกติประเภทใดที่ควรถูกแจ้ง
ใครจะเป็นผู้รับและดำเนินการกับรายงานที่แจ้ง กระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับเบาะแสที่แจ้งเป็นอย่างไร
ขั้นตอนของกระบวนการส่งรายงานเบาะแสเป็นอย่างไร
ฉันสามารถส่งการแจ้งรายงานเบาะแสโดยไม่ระบุชื่อได้หรือไม่
ฉันจะเข้าถึงตู้ไปรษณีย์ของฉันได้อย่างไร
ฉันจะได้รับการแจ้งตอบกลับเกี่ยวกับการแจ้งรายงานเบาะแสของฉันอย่างไร